CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT
TRANG CHỦ / CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN THEO QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY LÀ GÌ ?

- Chứng nhận hợp quy:  việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Luật số : 31/VBHN-VPQH Luật tiêu chuẩn  quy chuẩn kỹ thuật ngày 10 tháng 12 năm 2018 )

Quy chuẩn được áp dụng trong phân bón là QCVN 01-189:2019/BNNPTNT 

 

 

TẠI SAO PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHO LĨNH VỰC PHÂN BÓN ?

Chúng ta cùng tìm hiểu một số định nghĩa để hiểu rõ tại sao phải chứng nhận hợp quy cho lĩnh vực phân bón

- Phân bón: là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất, chất lượng cho cây trồng

(Khoản 20 điều 2 luật số 31/2018/QH14 Luật trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018) 

- Sản phẩm, hàng hoá  khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi  sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp   đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường (khoản 4, điều 3, luật số 05/2007/QH12 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007)

- Sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 được quản  chất lượng trên  sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản  nhà nước  thẩm quyền ban hành  tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Chính phủ quy định cụ thể việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (điểm b, khoản 1, điều 5 luật số 05/2007/QH12 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 20027)

- Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn  quy chuẩn kỹ thuật (khoản 2, điều 4, nghị định của chính phủ số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa)

Theo danh mục sản phẩm, hàng hóa thì phân bón thuộc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Chính vì vậy Doanh nghiệp/Công ty/Đơn vị có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh phân bón trên lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và được cấp giấy Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu hành sản phẩm ngoài thị trường.

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY ?

- Việc chứng nhận hợp quy đối với phân bón được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

- Phương thức 5 (phân bón sản xuất trong nước): thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm lấy mẫu tại nơi sản xuất hoặc thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

- Phương thức 7 (phân bón nhập khẩu): thử nghiệm, đánh giá lô phân bón. Giấy chứng nhận phương thức 7 chỉ có giá trị với lô hàng

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÙ HỢP QCVN 01 -189:2019/BNNPTNT Ở SAIGONCERT SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

Bước 1: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận hợp quy phân bón đăng ký chứng nhận với SAIGONCERT (thông qua các phương thức liên hệ: hotline, chat website, Fanpage, biểu mẫu báo giá...).

Bước 2: Trao đổi, xem xét thông tin, báo giá, ký hợp đồng.

Bước 3: SAIGONCERT đánh giá quá trình sản xuất & lấy mẫu thử nghiệm (PT5) hoặc đánh giá lô sản phẩm hàng hóa, lấy mẫu thử nghiệm (PT7). Doanh nghiệp thực hiện khắc phục điểm KPH (nếu có)

- Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá hợp quy.

- Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận hợp quy phân bón (Dấu CR) (Nếu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng và quy định pháp luật có liên quan).

- Bước 6: Tiến hành đánh giá giám sát (PT5)

Đối với Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 thực hiện đánh giá giám sát theo tần suất tối đa 12 tháng/lần. Đánh giá giám sát phải lấy mẫu toàn bộ phân bón đã chứng nhận hợp quy và thử nghiệm 100% chỉ tiêu chất lượng, yếu tố hạn chế trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và yếu tố hạn chế theo quy định tại Phụ lục IV của Quy chuẩn.

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ HỢP QUY ?

Doanh nghiệp sau khi chứng nhận hợp quy tại SAIGONCERT sẽ tiến hành công bố hợp quy theo quy định pháp luật trước khi đưa hàng hóa lưu thông ra thị trường.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ công bố theo mẫu quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN /Thong tu 28-2012-TT-BKHCN.doc

Bước 2: Nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp quy ra Thông báo tiếp nhận hợp quy.

GIÁ TRỊ SAIGONCERT MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP:

Chứng nhận hợp pháp và trực tiếp: 

 SaigonCert đã được Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực phân bón số 1783/QĐ-BVTV-KH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Cục Bảo vệ thực vật,  do đó, dịch vụ của chúng tôi là trực tiếp, không qua trung gian và có giá trị pháp lý./Quyết định chỉ định số 1783-QD-BVTV-KH.pdf 

Dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí hợp lý nhất

 Chi phí được tính toán phù hợp với nhu cầu của từng tổ chức, doanh nghiệp với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.

Thủ tục nhanh gọn - Thời gian cấp Giấy chứng nhận hợp quy nhanh nhất: 

 Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, SaigonCert cam kết thủ tục làm việc nhanh, giảm thời gian chậm trễ trong mỗi công đoạn, đảm bảo thời gian nhận chứng chỉ nhanh nhất, với phương châm “Chất lượng là nền tảng của tồn tại và phát triển”

Chứng nhận hợp quy phân bón được công nhận trên cả nước, chứng tỏ sản phẩm đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực này, đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Điều này mang đến rất nhiều lợi ích cho không chỉ riêng sản phẩm phân bón mà còn đơn vị sản xuất, nhập khẩu,  kinh doanh loại hàng hóa này:

  • Chứng minh chất lượng.

  • Tạo niềm tin, xây dựng uy tín với người tiêu dùng.

  • Tạo lợi thế cạnh tranh, vũ khí sắc bén trong công cuộc mở rộng thị trường.

  • Tuân thủ quy định pháp luật, tránh các rủi ro về pháp lý.

      Ngoài ra, chứng nhận hợp quy phân bón cũng mang đến lợi ích nhất định đối với cơ quan quản lý, hỗ trợ công tác kiểm soát, quản lý  sản phẩm đang được lưu hành trên thị trường.

Bạn có thể đọc và tìm hiểu chi tiết các loại phân bón cần chứng nhận hợp quy tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT /01-189-2019-BNNPTNT.pdf

Hy vọng qua bài viết trên giúp quý doanh nghiệp nắm rõ được hoạt động chứng nhận hợp quy.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC

0793827777 (Mr.Tuấn) – 0903713828 (Mr.Quý) – 02862730585 (Văn phòng)

Địa chỉ: Số 139 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Email: knknpb9999@gmail.com