DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022
TRANG CHỦ / DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG T11/2022

STT

Tên tổ chức chứng nhận

Địa chỉ sản xuất

Hệ thống quản lý

Mã số chứng chỉ

Ngày cấp chứng chỉ

Ngày hết hạn chứng chỉ

1

CÔNG TY TNHH VITRACO GREEN NATURE

Lô D9C1 Đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

ISO 9001:2015

SGC.01.025.10.22

01/11/2022

31/10/2025