Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022

Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022

Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022

Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022

Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022
TRANG CHỦ / Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022

Danh sách các tổ chức được Saigoncert cấp chứng nhận tháng 04/2022

STT

Tên tổ chức chứng nhận

Địa chỉ sản xuất

Hệ thống quản lý

Mã số chứng chỉ

Ngày cấp chứng chỉ

Ngày hết hạn chứng chỉ

1

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG HIỆP LỢI

Lô F9, Đường số 6, KCN Hòa Bình, X Nhị Thành,. H Thủ Thừa, Tỉnh Long An

ISO 9001:2015

SGC.01.009.03.22

1/4/2022

31/03/2025

2

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN TIÊN THÀNH

Thửa đất số 37, tố 3, ấp Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

ISO 9001:2015

SGC.01.010.03.22

4/4/2022

3/4/2025

3

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC QUỐC TẾ

Thửa đất số 173, Tờ bản đồ số 11, Ấp 6, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

ISO 9001:2015

SGC.01.013.04.22

15/04/2022

14/04/2025