Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert
TRANG CHỦ / Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert

Hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi - Saigoncert

Saigoncert là một công ty cung cấp dịch vụ chứng nhận và giám định có trụ sở tại 139 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM . Công ty chuyên về việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho các ngành nghề khác nhau, bao gồm cả lĩnh vực chăn nuôi.

Quy trình chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi được thực hiện theo các bước sau:

Sơ đồ quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy các sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước (Phương thức 5)

Sơ đồ quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Phương thức 7)

Mô tả cách thức thực hiện

1. Đăng ký: Doanh nghiệp/đơn vị  có nhu cầu liên hệ với Saigoncert để đăng ký chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi thông qua số hotline:  079 382 7777 (Mr. Tuấn);

2. Xem xét kiểm tra hồ sơ đầu vào: Saigoncert thực hiện kiểm tra các tài liệu và thông tin cần thiết tùy theo quy trình chứng nhận liên quan;

3. Chuẩn bị đánh giá: Chuẩn bị tài liệu; trang thiết bị cần thiết cho việc đánh giá tại hiện trường;

4. Kiểm tra hiện trường: Saigoncert tiến hành đánh giá, kiểm tra tại hiện trường và lấy mẫu thử theo đúng quy định ;

Hình: Các chuyên gia Saigoncert đánh giá chứng nhận tại Công ty TNHH Công nghệ Nano Hợp Nhất APA

5. Đánh giá kết quả thử nghiệm, thẩm xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt yêu cầu theo đúng quy định.

(Trong trường hợp có điểm KPH được phát hiện trong bất cứ khâu nào, doanh nghiệp cần phải khắc phục trước khi cấp hợp quy)

6. Tiến hành đánh giá giám sát, giám sát lại theo đúng quy định (áp dụng đối với chứng nhận hợp quy theo phương thức 5)

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi từ Saigoncert giúp Doanh nghiệp mang lại lợi ích:
- Xác thực chất lượng: Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi từ Saigoncert xác thực rằng các sản phẩm chăn nuôi của Quý doanh nghiệp chuẩn chất lượng và an toàn. Điều này giúp xây dựng lòng tin và tăng cường uy tín của công ty trong ngành công nghiệp chăn nuôi

- Tuân thủ quy định: Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi đảm bảo rằng Quý doanh nghiệp tuân thủ các quy định và quy trình kiểm soát chất lượng liên quan đến sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Mang lại niềm tin cho người tiêu dùng.