Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi
TRANG CHỦ / Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

Thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT

Địa chỉ: 139 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

             Điện thoại: (028)22536755 – Hotline (+84) 903713828

                               Email: knknpb9999@gmail.com

1. Quy trình chứng nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi

* Quy trình chứng nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi – Phương thức 5

                             Lưu đồ: Đánh giá chứng nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi thức - phương thức 5

 

v Quy trình chứng nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi – Phương thức 7

Lưu đồ: Đánh giá chứng nhận sản phẩm thức ăn chăn nuôi thức - phương thức 7

2.  Duy trì chứng nhận

- SGC thực hiện đánh giá giám sát không quá 12 tháng/ 01 lần để có căn cứ thực hiện duy trì chứng nhận.

- Các bước tiến hành đánh giá giám sát được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu.

3. Đánh giá đột xuất

- Đánh giá đột xuất được thực hiện không báo trước;

- Đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

       + Khi có khiếu nại về việc doanh nghiệp/cơ sở sản xuất không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật;

      + Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo quy chuẩn không bảo đảm chất lượng;

      + Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Kết quả đánh giá đột xuất đối với doanh nghiệp/ cơ sở là căn cứ để SGC xem xét duy trì chứng nhận/ cảnh báo/ đình chỉ/ hủy bỏ giấy chứng nhận.

- Các bước tiến hành đánh giá đột xuất tại doanh nghiệp/ cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu.

4. Đánh giá mở rộng

- Đánh giá mở rộng khi doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất thay đổi phạm vi đã chứng nhận.

- Kết quả đánh giá mở rộng là căn cứ để SGC xem xét cấp chứng nhận mở rộng phạm vi.

- Các bước tiến hành đánh giá mở rộng tại doanh nghiệp/ cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu đối với phạm vi mở rộng;

5. Đánh giá lại

- Đánh giá lại được thực hiện khi Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy đã hết hiệu lực;

- 03 tháng trước khi hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, SGC sẽ thông báo hướng dẫn cho Doanh nghiệp/ cơ sở biết để làm thủ tục đăng ký đánh giá lại để cấp Giấy chứng nhận mới. Doanh nghiệp/ cơ sở có nhu cầu chứng nhận lại gửi đơn đăng ký 

- Các bước tiến hành đánh giá lại tại Doanh nghiệp/ cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu.

6. Thu hẹp phạm vi chứng nhận

Căn cứ theo yêu cầu của doanh nghiệp/ cơ sở, SGC sẽ xem xét đánh giá để thu hẹp từng phần phạm vi chứng nhận của doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất.

7. Cảnh cáo

- Căn cứ kết quả đánh giá, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thẩm quyền, nếu có phát hiện điểm không phù hợp theo yêu cầu của quy chuẩn đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi đối với doanh nghiệp/ cơ sở, SGC gửi văn bản cảnh cáo, yêu cầu doanh nghiệp/ cơ sở thực hiện hành động khắc phục, gửi báo cáo khắc phục kèm theo bằng chứng.

8. Đình chỉ chứng nhận

- Việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận được thực hiện trong các trường hợp theo Thủ tục duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ hủy bỏ chứng nhận và các trường hợp khác sau đây:

+ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất bị cảnh cáo nhưng không có hành động khắc phục đúng thời hạn;

+ Kết quả đánh giá đột xuất không đạt;

+ Doanh nghiệp/ cơ sở xin hoãn đánh giá đột xuất không có lý do phù hợp; từ chối đánh giá đột xuất;

+ Hết thời hạn chuyển đổi từ chuẩn mực chứng nhận cũ sang chuẩn mực chứng nhận mới;

+ Đề nghị của doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất

9. Hủy bỏ giấy chứng nhận

- Việc hủy bỏ giấy chứng nhận được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Doanh nghiệp/ cơ sở bị đình chỉ nhưng không thực hiện hành động khắc phục đúng hạn;

+ Xin hoãn đánh giá giám sát 02 lần liên tiếp không có lý do phù hợp;

+ Sử dụng giấy chứng nhận hợp quy không đúng nội dung văn bản ủy quyền;

+ Đề nghị của doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất.

- Trong quá trình đình chỉ/hủy bỏ SGC sẽ thông báo đến các bên liên quan nhằm ngăn ngừa các ảnh hưởng không tích cực.

- Khi Giấy chứng nhận không còn hiệu lực hoặc bị hủy bỏ, khách hàng phải có trách nhiệm:

+ Ngừng sử dụng Dấu chứng nhận trên tất cả sản phẩm hay bao bì được sản xuất kể từ ngày quyết định hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận

+ Ngừng sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận để quảng cáo

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ Dấu chứng nhận trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm còn tồn kho hoặc còn lưu thông trên thị trường.

+ Hoàn trả lại cho SGC giấy chứng nhận khi có quyết định hủy bỏ.