Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài

Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài

Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài

Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài

Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài
TRANG CHỦ / Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài

Tổ chức giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài

Trong tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert rất hân hoan khi được tiếp đón các đoàn khách Nhật Bản, Trung Quốc đến thăm quan, trao đổi và hợp tác.

Hình 1: Đoàn khách Nhật đến thăm quan, trao đổi

Hình 2: Đoàn khách Trung Quốc đến thăm quan, trao đổi

Huy vọng thông qua các buổi giao giao lưu, chúng tôi rất mong muốn có cơ hội để hợp tác để chia sẽ kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm và cùng nhau thực hiện các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển, đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp hiện đại.