Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

Hoạt động giám định tại Saigoncert

Ngày 24 tháng 11 năm 2022 Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận hoạt động giám định số 3408/TĐC-HCHQ cho các sản phẩm Hạt tiêu, gạo, tinh bột sắn. Ngoài ra công ty còn có chức năng giám định số lượng sản phẩm các hàng hóa. Với đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp, Saigoncert luôn nỗ lực để phục vụ tốt nhất đến Quý khách hàng.

Năng lực

Ngày 24/11/2022 Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert được Tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận hoạt động giám định số 3408/TĐC-HCHQ giám định đối với sản phẩm (Hạt tiêu, gạo, tinh bột sắn)

Danh mục