Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3745/TĐC-HCHQ cấp ngày 13/11/2023 (Đăng ký mở rộng)

Ngày 13/11/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3745/TĐC-HCHQ cho Saigoncert theo đó mở rộng thêm các chỉ tiêu lĩnh vực phân bón

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 2500/TĐC-HCHQ cấp ngày 07/08/2023 (Đăng ký mở rộng)

Ngày 07/08/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 2500/TĐC-HCHQ cho Saigoncert theo đó mở rộng thêm các chỉ tiêu thuộc thức ăn chăn nuôi, phân bón, rau quả

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3676/TĐC-HCHQ cấp ngày 19/12/2022 (Đăng ký mở rộng)

Ngày 19/12/2022 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp cho Saigoncert Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3676/TĐC-HCHQ , theo đó mở rộng thêm một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và phân bón.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1514/TĐC-HCHQ cấp ngày 10/6/2022 (Mới nhất)

Ngày 10/06/2022 Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 1514/TĐC-HCHQ cho hoạt động thử nghiệm bao gồm các lĩnh vực phân bón, thức ăn chăn nuôi, đất, nước, rau quả và sản phẩm rau quả, gạo, giống lúa.

Danh mục