TRANG CHỦ / Năng lực

Năng lực

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu – Cục BVTCV - Bộ NN&PTNT đối với công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert