Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Năng lực của Saigoncert trong lĩnh vực chứng nhận thức ăn chăn nuôi

Năng lực của Saigoncert trong lĩnh vực chứng nhận thức ăn chăn nuôi

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm Thức ăn chăn nuôi

Ngày 25/05/2022 Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert đã được Cục chăn nuôi cấp quyết định số 117/QĐ-CN-TACN về việc chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi phù hợp QCVN 01-183:2016/BNNPTNT; QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Ngày 25/05/2022 Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert đã được Cục chăn nuôi cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận số 59/GCN-CN-TACN

Chứng chỉ công nhận

Ngày 27/01/2022 Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert đã được văn phòng công nhận chất lượng cấp chứng chỉ công nhận VICAS 058-PRO Công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm Tổ chức chứng nhận phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Danh mục