Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ
TRANG CHỦ / Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm

Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm

Quyết định về việc công nhận phòng thử nghiệm số 1002.2022/QĐ-VPCNCL ngày 27/12/2022 (Mới nhất)

Ngày 27/12/2022 Văn phòng Công nhận chất lượng đã ra Quyết định số 1002.2022/QĐ-VPCNCL quyết định công nhận phòng thí nghiệm (lĩnh vực phân bón; thức ăn chăn nuôi)

Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm số 548.2021/QĐ-VPCNCL cấp ngày 01/10/2021 (Hết hiệu lực)

Ngày 01 thàng 10 năm 2021 Văn phòng công nhận chất lượng đã cấp Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm số 548.2021/QĐ-VPCNCL cho Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Saigoncert

Danh mục