Các câu hỏi thường gặp trong quá trình Thử nghiệm

1. Các lĩnh vực thử nghiệm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005?

2. Sản phẩm nào cần được thử nghiệm?

3. Các lợi ích từ việc thử nghiệm Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert?

4. Chi phí thử nghiệm là bao nhiêu?

5. Tôi nên gửi bao nhiêu mẫu thử để thử nghiệm?

6. Các tiêu chuẩn có liên quan đến thử nghiệm?

7. Việc lấy mẫu thử nghiệm được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert hay do khách hàng tự thực hiện?

8.  Nếu hàng nhập khẩu của tôi đã được một cơ quan khác kiểm tra và cấp kết quả thử nghiệm, tôi có phải gửi mẫu đến Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert để thử nghiệm nữa hay không?

9. Thời gian thử nghiệm là bao lâu?

10. Tôi có thể sử dụng kết quả thử nghiệm vào mục đích gì?

11. Nơi nhận kết quả thử nghiệm?

12. Có quy định về cách thức bảo quản và bao bì chứa mẫu hay không?

13. Khách hàng có được lựa chọn phương pháp thử nghiệm?

14. Số lượng phiếu kết quả thử nghiệm khách hàng nhận được? Khi khách hàng muốn nhận thêm bản chính hay sao y có được không?

15. Trường hợp khách hàng yêu cầu thử nghiệm và kết quả thử nghiệm cần có sự đánh giá phù hợp hay không phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể có được không?

 

Tỷ giá

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 3
  • Tháng này 2326
  • Tông truy cập 46759