Xin quý báo giới thiệu giúp tôi quy trình đánh giá chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng. Nếu doanh nghiệp tôi đạt yêu cầu của bên đánh giá và được chứng nhận thì thời gian hiệu lực của chứng nhận này là bao lâu và khi phải đánh giá, chứng nhận lạị?

Đáp: 

Quy trình đánh giá chứng nhận sẽ đươc tiến hành như sau:

Chuyên gia đánh giá của bên thứ ba tiến hành xem xét tài liệu và phỏng vấn những người liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng để xác định các quá trình và các thủ tục xem có được lập thành văn bản đầy đủ và được tuân thủ không, xem xét qui trình công nghệ, tiến hành đánh giá quá trình sản xuất, các quá trình tạo ra sản phẩm, thử nghiệm mẫu…

Chuyên gia đánh giá báo cáo tất cả những sự không phù hợp và sau đó, dựa trên nhận xét của họ về mức độ nghiêm trọng của sự không phù hợp, khuyến nghị lên một hội đồng xem xét của Tổ chức Chứng nhận.

Nếu như sản phẩm phù hợp hoặc không có sự phù hợp nhưng được đánh giá là không nghiêm trọng thì Tổ chức Chứng nhận sẽ cấp Chứng chỉ chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn. Trong trường hợp hệ thống có sự không phù hợp nghiêm trọng thì người đánh giá sẽ đề xuất hành động khắc phục.

Sau khi cấp Chứng nhận, bên thứ ba sẽ thực hiện đánh giá giám sát 06 tháng đến 01 năm một lần và sau 03 năm thực hiện đánh giá chứng nhận lại. Điều này tùy thuộc vào doanh nghiệp được Chứng nhận.

Doanh nghiệp (hoặc nhà cung ứng) muốn chứng nhận lại có quyền lựa chọn Tổ chức chứng nhận.

Tỷ giá

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 6
  • Tháng này 2324
  • Tông truy cập 46757