Trung tâm kiến thức

Trung tâm kiến thức

Trung tâm kiến thức

Trung tâm kiến thức

Trung tâm kiến thức
TRANG CHỦ / Hỏi đáp

Trung tâm kiến thức

Sinh lý dinh dưỡng cây cà phê

Dinh dưỡng đa, trung và vi lượng đóng vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động sinh lý của cây cà phê. Khi đáp ứng đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng mà cây cà phê cần cho hoạt động sinh lý (trao đổi chất, quang hợp, hô hấp...) giúp cây sinh trưởng và phát triển bình thường (ra hoa, đậu quả và cho năng suất cao, đảm bảo sản xuất có lãi).

Nhu cầu dinh dưỡng của cây ăn quả có múi và vai trò của phân bón

Cũng như các cây trồng khác, cây ăn quả có múi chịu tác động nhiều từ dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng quả bị biến dạng, kém phẩm chất và giảm năng suất thương phẩm.

Dinh dưỡng cho câu rau

Các loại rau muốn phát triển tốt thì cách làm đất trồng rau là rất quan trọng vì đất trồng rau là yếu tố quyết định sự sinh trưởng và phát triển của cây. Đất tốt rau sẽ phát triển tốt.

Dinh dưỡng cho cây thanh long

PHẢI CHĂM SÓC TỐT TỪ KHI MỚI TRỒNG Cũng như các cây trồng khác, muốn thanh long có năng suất cao, ít sâu bệnh, không bị dư lượng thuốc BVTV và Ni-trát thì nhà vườn phải biết chăm sóc, sử dụng phân bón hợp lý ngay từ khi đào hố trồng mới.

Nhu cầu dinh dưỡng cho cây điều

Trước đây cây điều chỉ được xem là cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc là cây trồng dành những khu vực đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng do ngành lâm nghiệp quản lý.

Dinh dưỡng cho cây cà phê

Trong đất trồng trọt bao giờ cũng có hàm lượng chất hữu cơ nhất định. Đất mới khai phá có tỷ lệ hữu cơ khá cao và giảm dần theo thời gian và thời vụ canh tác.

Dinh dưỡng cho cây hồ tiêu

Năm 1960, De Waard và Sutton phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong cây tiêu trưởng thành giống Kuching đã cho thấy lượng dinh dưỡng lấy ra khỏi đất tính trên 1ha là 252 kg N, 32 kg P2O5 và 224 kg K2O.

Dinh dưỡng cho câu bắp lai

Yêu cầu về dinh dưỡng của cây bắp lai Bắp có thể thích ứng với nhiều loại đất, miễn là đất có độ thoáng khí thích hợp, giữ nước tốt, có độ pH từ 6,0 – 7,2. Nếu đất chua cần phải bón vôi hay bột đá vôi để tạo môi trường thích hợp cho cây phát triển.

1 2