QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM - CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT -BỘ NN&PTNT ĐỐI VỚI PHÒNG THỬ NGHIỆM- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3132/QĐ-BVTV-KH  về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm đối với Phòng thử nghiệm thuộc Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert.

http://www.ppd.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Quan-ly-phan-bon/Quyet-dinh-ve-viec-chi-dinh-to-chuc-thu-nghiem-1322

Tỷ giá

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 3
  • Tháng này 2047
  • Tông truy cập 54576