Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
TRANG CHỦ / Giới thiệu

Giới thiệu

I. VỀ CHÚNG TÔI : 

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert được thành lập  ngày 11 tháng 01 năm 2017 theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0314196466 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi lần 8 ngày 05 tháng 04 năm 2023.

Với trang thiết bị hiện đại cho việc Phân tích, Thử nghiệm, Kiểm nghiệm và Chứng nhận; cùng đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert có đủ điều kiện để thực hiện tốt công việc theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Bằng “Trách nhiệm – Uy tín – Tân tụy”, công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert khẳng định hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Quý tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chính của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert:

  1. Chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGaP.
  2. Thử nghiệm. 
  3. Chứng nhận các sản phẩm Phân bón.
  4. Chứng nhận các sản phẩm Thức ăn chăn nuôi
  5. Thực hiện Ủy quyền kiểm nhà nước đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu.
  6. Chứng nhận hệ thống Quản lý ISO 9001:2015; 14001:2015.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Lĩnh vực Thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017; Lĩnh vực chứng nhận Hợp quy phân bón thực hiện theo TCVN ISO/IEC 17065:2012.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert khẳng định: Hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Quý tổ chức, doanh nghiệp.

Đến với Trung tâm Quý tổ chức, doanh nghiệp sẽ thấy được "Trách Nhiệm – Uy Tín – Tận Tụy"  của Công ty.

II. CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN :

1. Chứng chỉ  VILAS - 1101 - ISO/IEC 17025:2017 

2. Chứng chỉ VICAS 058 - PRO - ISO/IEC 17065:2012 

3. Chứng chỉ VICAS 058 - VIETGAP - ISO/IEC 17065:2012 

Profile năng lực công ty xem chi tiết tại đây: PROFILE- SGC -2024

III. QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH:

1. Quyết định số 1530/QĐ-BVTV-KH ngày 13 tháng 06 năm 2023 (Mới nhất) của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chỉ định Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định SaigonCert thực hiện việc Chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón.

2. Quyết định số 2817/QĐ-BVTV-KH ngày 07 tháng 09 năm 2022 (Mới nhất), của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quyết định về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm đối với Phòng thử nghiệm thuộc Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định SaigonCert.

3. Quyết định số 05/QĐ-CN-TACN ngày 12 tháng 01 năm 2023 (Mới)của Cục chăn nuôi - Quyết định về việc Chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đối với Phòng thử nghiệm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert.

 

4. Quyết định số 117/QĐ-CN-TACN ngày 25 tháng 05 năm 2022 (Mới),  của Cục chăn nuôi - Quyết định Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert thực hiện việc Chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi phù hợp QCVN 01-183:2016/BNNPTNT; QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

 

IV. TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong với chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những Công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Chứng nhận, Thử nghiệm trên toàn quốc. 

V. SỨ MỆNH

Vì một nền Nông nghiệp Quốc gia hiện đại và phát triển bền vững.

VI. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực và Trách nhiệm: SaigonCert là người bạn đáng tin cậy, khách quan, trung thực và độc lập.

Chuyên nghiệp và Hợp tác: SaigonCert làm việc và ứng xử một cách chuyên nghiệp, chia sẻ và hợp tác thân thiện với đối tác, khách hàng và đồng nghiệp dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Hiệu quả và Sáng tạo: SaigonCert không ngừng học hỏi, sáng tạo và tự hoàn thiện để hoạt động hiệu quả và vượt trội trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.