Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
TRANG CHỦ / Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT

Trụ sở: Số 139 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02862730585 - Fax: 02822536755

Hotline: 079 3827777 - 090 3713828 

Email: knknpb9999@gmail.com

Nhà cung cấp dịch vụ Thử nghiệm; Chứng nhận VietGAP; Chứng nhận các sản phẩm phân bón; thực hiện Ủy quyền Kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu; Chứng nhận hệ thống Quản lý ISO 9001:2015; 14001:2015

LIÊN HỆ

02862730585 - Fax : 02822536755

Số 139 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh