Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hỏi đáp
TRANG CHỦ / Hỏi đáp

Hỏi đáp

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn - Chất lượng đất

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn ngành phân bón

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn ngành phân bón

Sinh lý dinh dưỡng cây cà phê

Dinh dưỡng đa, trung và vi lượng đóng vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động sinh lý của cây cà phê. Khi đáp ứng đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng mà cây cà phê cần cho hoạt động sinh lý (trao đổi chất, quang hợp, hô hấp...) giúp cây sinh trưởng và phát triển bình thường (ra hoa, đậu quả và cho năng suất cao, đảm bảo sản xuất có lãi).

Nhu cầu dinh dưỡng của cây ăn quả có múi và vai trò của phân bón

Cũng như các cây trồng khác, cây ăn quả có múi chịu tác động nhiều từ dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng quả bị biến dạng, kém phẩm chất và giảm năng suất thương phẩm.

Dinh dưỡng cho câu rau

Các loại rau muốn phát triển tốt thì cách làm đất trồng rau là rất quan trọng vì đất trồng rau là yếu tố quyết định sự sinh trưởng và phát triển của cây. Đất tốt rau sẽ phát triển tốt.

1 2